Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

Huskar March 6, 2013 0

Hướng dẫn cài sql server 2008 chi tiết bằng hình ảnh, Tránh trường hợp cài sql server 2008 bị lỗi

SQL Server 2008 Management Studio Express Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 1 : Tại màn hình cài đặt SQL Server 2008 bạn chọn mục Installation sau đó chọn New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

ap 20110502085326392 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 2 : Tại màn hình Setup Support Rules chọn OK

ap 20110502085547419 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 3 : Tại màn hình “Product Key”, chọn Next để tiếp tục

ap 20110502085921906 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 4 : Tại màn hình License Term, đánh dấu chọn nút “I accept the licence terms”, rồi chọn “Next”

ap 20110502090223251 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 5 : Tại màn hình “setup support files” nhấn nút “install” để tiếp tục.

ap 20110502090550166 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 6 : tại màn hình “Setup Support Rules”, nếu mỗi thứ suôn sẽ, thì nhấn nút “Next” để tiếp tục.

ap 20110502090951671 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by stepap 20110502090951671 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 7 : Trên màn hình “features selection”, nhất nút “Sellect All” để chọn tất cả, sau đó nhấn nút “Next”.

ap 20110502091341975 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 8 : tại màn hình “instance Configuratio”, có 2 lựa chọn : chọn như hình dưới, rồi nhấn nút Next để tiếp tục ….

ap 20110502092043888 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 9 : Chọn Next để tiếp tục.

ap 20110502092331406 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 10 : Chọn “Account Name” và chọn là NT AUTHORITY\NETWORK như trong hình sau đây, sau đó nhấn Next để tiếp tục.

ap 20110502092755528 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 11 : Trên màn hình “Database Engine Configuration”, trong phần Account Provisioning, ta chọn “Windows Authotication Mode” hoặc “Mixed Mode” đều được cả
+ Chọn “Windows Authotication Mode” không cần nhập PassWord, để đơn giản ta nên chọn “Windows Authotication Mode”
+ Chọn “Mixed Mode” thì ta phải nhập PassWord.
+ Sau cùng ta nhấn vào nút “Add Current User”, rồi nhấn nút Next để tiếp tục.

ap 20110502093419384 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 12 : nhấn nút “Next” để tiếp tục

ap 20110502093638211 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 13 : nhấn nút “Next” để tiếp tục

ap 20110502093735146 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 14 : nhấn nút “Install” để tiến hành cài đặt, quá trình cài đặt khoảng 3 phút …

ap 20110502093955548 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

- Bước 15 : Nhấn nút “Next” để hoàn thành quá trình cài đặt. Cuối cùng cũng xong

ap 20110502094258268 Hướng dẫn cài đặt sql server 2008 step by step

Chúc các bạn thành công

Related posts:

  1. Download SQL Server 2000 + 2005 + 2008 Full + Serial
  2. Cách cấu hình và cài đặt WordPress trên host server
  3. MiniTool Partition Wizard Home/Professional/Server 7.1 – Chia ổ đĩa ngay trong window
  4. [Hướng dẫn] Hiệu ứng Watercolor trong Photoshop
  5. [Hướng dẫn] Vẽ hình 3D bằng photoshop
  6. [Hướng dẫn] Xóa tài khoản Gmail trên Android
  7. [Photoshop] Hướng dẫn tạo ảnh vỡ vụn
  8. [Hướng dẫn] Tạo email theo tên miền sử dụng dịch vụ app của google
  9. [Hướng dẫn] Sử dụng VMware Workstation 8.0
  10. Cài đặt và sử dụng VPN trên Windows 8 không dùng phần mềm