Search results for "launcher gunny" »

Download Gunny Launcher

Download Gunny Launcher

November 16, 2012, 8 Comments

Gunny Launcher là một bản Client giúp gammer không phải đăng nhập thôngg qua Zingme/Website/idgunny.zing nữa. Và cho dù đăng nhập theo phương thức nào, các bạn vẫn chơi Gunny như bình thường mà không có sự khác biệt nào hết. Chỉ khác là Client sẽ tiện lợi hơn cho các bạn khi tìm »