[Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách tạo ra hiệu ứng 3D text đẹp lung linh bằng cách sử dụng các Texture khác nhau và sử dụng Xsara3D & Photoshop.

Xem trước hình ảnh tác phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra

Học 89 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Chúng ta bắt đầu bằng cách tạo ra từng chữ riêng biệt trong chương trình 3D, tôi sử dụng Xara3D và nhập chúng vào trong một document Photoshop.

Download Xara3D

Tạo một file mới trong Xara3D và trình bày các chữ cái kết hợp thành chữ L LOVE ở đây.

Học 1 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta bắt đầu chọn Text Option bằng cách nhấp chuột lên Text Options icon:

Học 2 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
… Và sau đó, chọn Color options:

Học 3 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
… thiết lập Extrusion options:

Học 4 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Ngoài ra, còn có Bevel Options

Học 5 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sau đó, chúng ta phải thiết lập anglelightcủa vị trí các chữ cái trên File này:

Học 6 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘O’:

Học 7 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘V’:

Học 8 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘E’:

Học 9 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Bây giờ, chọn Export sang File và lưu từng chữ cái lại. Tạo một document mới(Ctrl+N)trong Adobe Photoshop Với kích thước1920 x 1200px ((chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels/inch. Sử dụng Paint Bucket Tool (G) để tô background mớ bằng màu đen.

Học 10 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
ChọnCustom Shape Tool (U) trên Tools bar, trênOptions bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. TìmRegistration Target 2 shape ở Bottom của Menu, và nhấp đúp chuột lên một Shape Thumbnail để chọn nó.

Học 11 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột và Drag để vẽ Shape với màu #C00000.

Học 12 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Học 13 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Rasterize toàn bộ layer nội dung, tạo một layer rỗng mới bên dưới layer này với các hiệu ứng cánh sao và Merge Down (Ctrl+E trên Windows/Command+E trên Mac). Nhấp chuột lên phần Bottom của Layers panel và trên Add layer mask icon, nhấp chuột lên Mask để kích hoạt nó và chọn một Brush mềm, tròn, màu đen

Học 14 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột một vài lần lên phần chính giữa của document bằng cách sử dụng một Brush Soft Round.

Học 15 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấn phím CTRL+I để Invert -Đảo ngược màu sắc và nhấp chuột một lần nữa lên phần giữa của bức tranh.

Học 16 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill lên 59% cho layer này

Học 17 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Rasterize layer bằng cách tạo một layer trống mới bên dưới layer với các hiệu ứng sao và Merge Down (Ctrl+E trên Windows/Command+E trên Mac). Chọn Filter tiếp theo cho layer: Filter>Blur>Gaussian blur

Học 18 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

Học 19 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill lên55% cho layer này trong Layers panel:

Học 20 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới và gắn Soft Round brush để làm cho phần trung tâm của document sáng hơn. Màu sắc là màu#FF0000 (Opacity 50%).

Học 21 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Layer này sẽ nằm dưới layer chùm sao.

Học 22 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill lên59% dành cho Layer này trong Layers panel:

Học 23 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới và gắn Soft Round được đề cập bên trên để tô màu phần trung tâm của document bằng màu sắc #C00000

Học 24 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill xuống 44% và thay đổi Blending modecủa layer này sang Vivid Light

Học 25 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chèn các layer chữ cái của chữ LOVE word. đã lưu từ trước. Giữ mỗi chữ cái trong một layer riêng biệt của nó, và sau đó sắp xếp chúng xung quanh các chữ khác, theo cách mà bạn thấy đẹp nhất.

Học 26 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Vào Layer Style để thêm StrokeĐối với mỗi lớp chứa các chữ cái.

Học 27 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Học 28 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tiếp theo, chúng ta cần tạo ra một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trongPath Mode vẽ Path tiếp theo trên phần trước của chữ ‘L’.

Học 29 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill xuống 0% và nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần Bottom của Layers panel và chọn Gradient Overlay:

Học 30 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột trên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc Stops (các dấu chấm câu) như hiển thị. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor .

Học 31 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Ngoài ra, bổ sung Stroke

Học 32 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta có hiệu ứng tiếp theo trên chữ cái này.

Học 33 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Bằng cách sử dụng Pen Tool (P) tương tự trongmột layer mới chúng ta phải trình bày phần trước mặt của chữ “O”. Trước hết, chúng ta cần vẽ hình dạng bên ngoài của chữ “O” và đóng Path, sau đó, chọn Path trong Paths panel, vàoPen Tool (P), chọnSubtract from shape area option từ Options bar và giữ chuột trong khi vẽ.

Học 34 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fillxuống 0% đối với layer này và vào Layer Style để thêmGradient Overlay

Học 35 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị. Nhấp vàoOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Học 36 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Ngoài ra thiết lập Stroke

Học 37 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

Học 38 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trong Path Mode vẽ Path tiếp theo trên phần mặt trước của chữ ‘V’.

Học 39 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill xuống0% và nhấp chuột lên Add a layer styleicon từ phần Bottom của Layers panel để chọn Gradient Overlay:

Học 40 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. NhấpOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Học 41 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Stroke

Học 42 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

Học 43 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Một lần nữa, chúng ta lại tạo một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trongPath Mode vẽ Path tiếp theo trên mặt trước của chữ‘E’.

Học 44 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Thiết lập Fill xuống 0% và vào Layer Style > Gradient Overlay

Học 45 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Học 46 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Ngoài ra, thiết lập Stroke

Học 47 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta có hiệu ứng tiếp theo trên các chữ cái:

Học 48 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới bên trên layer chữ “O”Chọn Custom Shape Tool (U) trong Tools bar,trên Options bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. Tìm Heart Card tại phần cuối cùng của Menu, và sau đó, kích đúp lên Shape Thumbnail để chọn nó.

Học 49 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột và Drag để vẽ hình dạng này với màu #900000. Đặt hình trái tim tại vị trí tương tự như hiển thị bên dưới, sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl+T) .

Học 50 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo nhiều bản copy đối với layer cuối cùng đã tạo được tạo ra và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để thay đổi kích cỡ của các bản sao và vị trí của chúng đã được chỉ định như hiển thị trong bức tranh kế tiếp.

Học 51 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Kết hợp tất cả các layer vào trong một nhóm với những hình trái tim nằm trên chúng (nhấn nút CTRL để chọn các layer tương ứng trong Layers panelvà sau đó, giữ Button chuột trái trong khi Drag các layer đã chọn trên Create a new group icon từ phần cuối cùng của Layers panel). Chúng ta rasterize rasterize nhóm này bằng cách đầu tiên, chọn nó và sau đó, nhấn CTRL+E để Merge Down. Vào Layer Style và gắn Gradient Overlay

Học 52 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor:

Học 53 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng tôi đã có gradient tiếp theo trên hình trái tim:

Học 54 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên layer tương tự ở phần Bottom của Layers panel trên Add layer mask icon và chọn Hard Mechanical brush với màu đen

Học 55 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sử dụngBrush tô màu này trên Mask để ẩn những phần bên ngoài của trái tim trên Edge của các letter.

Học 56 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Đây là cách chúng ta phải trình bày những trái tim nhỏ bên trên chữ “E”

Học 57 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới bên trên chữ “V” và ở đây, sử dụng Rectangle Tool (U) để vẽ một số đường thẳng nằm ngang. Màu sắc của các đường này là #900000

Học 58 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Kết hợp tất cả các layer của các đường thẳng này vào trong một nhóm. Nhấn phím CTRL để chọn các layer phù hợp trong Layers panel và giữ nút chuột trái khi Drag các layer đã chọn trên Create a new groupicon từ phần cuối cùng của Layers panel. Rasterize nhóm mới này bằng cách chọn nó và nhấnCTRL+E để Merge Down. Tiếp theo, chúng ta cần bao bọc layer này. Chọn lệnh Free Transform bằng cách nhấnCtrl+T, nhấp chuột lên Switch Between Free Transform và Warp Modes button trong Options bar

Học 59 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sử dụng Control Points để làm cho các đường thẳng này nghiêng xuống như hiển thị bên dưới.

Học 60 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần cuối cùng của Layers panel và chọn Gradient Overlay

Học 61 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editorvà thiết lập Color Stops như hiển thị. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor .

Học 62 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta có gradient tiếp theo trên các đường thẳng:

Học 63 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chọn các layer của các đường thẳng, giữ phím CTRL nhấp chuột lên layer mặt trước của chữ cái (sử dụng Pen Toolđể vẽ). Đây sẽ là một vùng chọn của layer.

Học 64 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên phần cuối cùng của Layers panel trên Add layer mask icon để ẩn các đường nét xung quanh các chữ cái. Sử dụng phần bổ sung này trong Mask với Brush tương tự chúng ta đã sử dụng khi ẩn những quả tim bên trên chữ “O” letter. Nó sẽ giúp tẩy xóa các đường nét bên ngoài các Edge của các chữ cái.

Học 65 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sử dụng phương pháp tương tự để trình bày các đường thẳng bên trên chữ “L” Chúng ta chỉ thay đổi Angle của Gradient trên layer của các đường thẳng. Các cách cài đặtLayer Style >
Gradient Overlay

Học 66 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị. NhấpOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Học 67 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta có gradient tiếp theo trên các đường thẳng:

Học 68 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo một layer mới và ở đây, chọn Hard Mechanical brush

Học 69 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sử dụng Brush này để miêu tả một số điểm sặc sỡ bên dưới các layer của chữ LOVE Màu sắc của Brush này là #8C0410

Học 70 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Đối với phần trang trí tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng vector Swirl Floral Vectortiếp theo từ Vecteezy.

Học 71 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chèn vector này bên dưới các layer chứa chữ LOVE.

Học 73 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần cuối cùng của Layers panel và chọn Color Overlay

Học 74 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Học 75 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Tạo 5 bản copy của layer có chứa lốc xoáy và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để thay đổi vị trí và các kích thước của các bản Copy này. Layer của các bản copy phải được đặt bên dưới, thấp hơn so với các layer của chữ LOVE.

Học 76 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chèn Mask trên một số layer với lốc xoáy (Add layer mask). Sau đó, chọn Hard Mechanical brush với màu đen.

Học 77 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Sử dụng Brush này tô màu để ẩn các phần của lốc xoáy đã được chỉ ra với các mũi tên.

Học 78 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

Học 79 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop
Chọn Custom Shape Tool (U)trong Tools bar, trong Options bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. Tìm Heart Card ở phần Bottom của Menu, và sau đó, kích đúp lên một Shape Thumbnail để chọn nó. Nhấp chuột và Drag để vẽ một số hình trái tim nhỏ có màu sắc là #8C0410

Học 80 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

Học 89 Hướng Dẫn Photoshop: Tạo Chữ 3D trong Photoshop

Xem kích thước đầy đủ ở đây.

Chúc các bạn thành công

Bài viết được dịch từ adobetutorialz.com

Tạo chữ 3d trong photoshop, text 3d photoshop, tạo chữ 3d đẹp

vẽ chữ 3d

,

chu 3d theo ten

,

texture hình trái tim

Là một blogger cùi bắp nhưng lại muốn chia sẻ kiến thức, những điều hay ho mà mình biết hay bắt gặp được. Hãy cùng nhau làm giàu cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy nhấn like để khích lệ tinh thần nhé ^^

Related Articles

Leave a Reply

© 2015 BongDenSang.info. All rights reserved. Entries RSS · Comments RSS
Designed by Huskar