[Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách tạo ra hiệu ứng 3D text đẹp lung linh bằng cách sử dụng các Texture khác nhau và sử dụng Xsara3D & Photoshop.

Xem trước hình ảnh tác phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra

89 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Chúng ta bắt đầu bằng cách tạo ra từng chữ riêng biệt trong chương trình 3D, tôi sử dụng Xara3D và nhập chúng vào trong một document Photoshop.

Download Xara3D

Tạo một file mới trong Xara3D và trình bày các chữ cái kết hợp thành chữ L LOVE ở đây.

1 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta bắt đầu chọn Text Option bằng cách nhấp chuột lên Text Options icon:

2 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
… Và sau đó, chọn Color options:

3 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
… thiết lập Extrusion options:

4 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Ngoài ra, còn có Bevel Options

5 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sau đó, chúng ta phải thiết lập anglelightcủa vị trí các chữ cái trên File này:

6 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘O’:

7 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘V’:

8 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập anglelight đối với chữ ‘E’:

9 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Bây giờ, chọn Export sang File và lưu từng chữ cái lại. Tạo một document mới(Ctrl+N)trong Adobe Photoshop Với kích thước1920 x 1200px ((chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels/inch. Sử dụng Paint Bucket Tool (G) để tô background mớ bằng màu đen.

10 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
ChọnCustom Shape Tool (U) trên Tools bar, trênOptions bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. TìmRegistration Target 2 shape ở Bottom của Menu, và nhấp đúp chuột lên một Shape Thumbnail để chọn nó.

11 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột và Drag để vẽ Shape với màu #C00000.

12 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta có kết quả tiếp theo:

13 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Rasterize toàn bộ layer nội dung, tạo một layer rỗng mới bên dưới layer này với các hiệu ứng cánh sao và Merge Down (Ctrl+E trên Windows/Command+E trên Mac). Nhấp chuột lên phần Bottom của Layers panel và trên Add layer mask icon, nhấp chuột lên Mask để kích hoạt nó và chọn một Brush mềm, tròn, màu đen

14 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột một vài lần lên phần chính giữa của document bằng cách sử dụng một Brush Soft Round.

15 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấn phím CTRL+I để Invert -Đảo ngược màu sắc và nhấp chuột một lần nữa lên phần giữa của bức tranh.

16 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill lên 59% cho layer này

17 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Rasterize layer bằng cách tạo một layer trống mới bên dưới layer với các hiệu ứng sao và Merge Down (Ctrl+E trên Windows/Command+E trên Mac). Chọn Filter tiếp theo cho layer: Filter>Blur>Gaussian blur

18 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

19 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill lên55% cho layer này trong Layers panel:

20 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới và gắn Soft Round brush để làm cho phần trung tâm của document sáng hơn. Màu sắc là màu#FF0000 (Opacity 50%).

21 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Layer này sẽ nằm dưới layer chùm sao.

22 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill lên59% dành cho Layer này trong Layers panel:

23 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới và gắn Soft Round được đề cập bên trên để tô màu phần trung tâm của document bằng màu sắc #C00000

24 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill xuống 44% và thay đổi Blending modecủa layer này sang Vivid Light

25 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chèn các layer chữ cái của chữ LOVE word. đã lưu từ trước. Giữ mỗi chữ cái trong một layer riêng biệt của nó, và sau đó sắp xếp chúng xung quanh các chữ khác, theo cách mà bạn thấy đẹp nhất.

26 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Vào Layer Style để thêm StrokeĐối với mỗi lớp chứa các chữ cái.

27 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

28 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tiếp theo, chúng ta cần tạo ra một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trongPath Mode vẽ Path tiếp theo trên phần trước của chữ ‘L’.

29 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill xuống 0% và nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần Bottom của Layers panel và chọn Gradient Overlay:

30 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột trên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc Stops (các dấu chấm câu) như hiển thị. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor .

31 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Ngoài ra, bổ sung Stroke

32 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta có hiệu ứng tiếp theo trên chữ cái này.

33 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Bằng cách sử dụng Pen Tool (P) tương tự trongmột layer mới chúng ta phải trình bày phần trước mặt của chữ “O”. Trước hết, chúng ta cần vẽ hình dạng bên ngoài của chữ “O” và đóng Path, sau đó, chọn Path trong Paths panel, vàoPen Tool (P), chọnSubtract from shape area option từ Options bar và giữ chuột trong khi vẽ.

34 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fillxuống 0% đối với layer này và vào Layer Style để thêmGradient Overlay

35 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị. Nhấp vàoOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

36 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Ngoài ra thiết lập Stroke

37 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

38 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trong Path Mode vẽ Path tiếp theo trên phần mặt trước của chữ ‘V’.

39 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill xuống0% và nhấp chuột lên Add a layer styleicon từ phần Bottom của Layers panel để chọn Gradient Overlay:

40 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. NhấpOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

41 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Stroke

42 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

43 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Một lần nữa, chúng ta lại tạo một layer mới và sử dụng Pen Tool (P)trongPath Mode vẽ Path tiếp theo trên mặt trước của chữ‘E’.

44 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Thiết lập Fill xuống 0% và vào Layer Style > Gradient Overlay

45 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

46 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Ngoài ra, thiết lập Stroke

47 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta có hiệu ứng tiếp theo trên các chữ cái:

48 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới bên trên layer chữ “O”Chọn Custom Shape Tool (U) trong Tools bar,trên Options bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. Tìm Heart Card tại phần cuối cùng của Menu, và sau đó, kích đúp lên Shape Thumbnail để chọn nó.

49 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột và Drag để vẽ hình dạng này với màu #900000. Đặt hình trái tim tại vị trí tương tự như hiển thị bên dưới, sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl+T) .

50 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo nhiều bản copy đối với layer cuối cùng đã tạo được tạo ra và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để thay đổi kích cỡ của các bản sao và vị trí của chúng đã được chỉ định như hiển thị trong bức tranh kế tiếp.

51 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Kết hợp tất cả các layer vào trong một nhóm với những hình trái tim nằm trên chúng (nhấn nút CTRL để chọn các layer tương ứng trong Layers panelvà sau đó, giữ Button chuột trái trong khi Drag các layer đã chọn trên Create a new group icon từ phần cuối cùng của Layers panel). Chúng ta rasterize rasterize nhóm này bằng cách đầu tiên, chọn nó và sau đó, nhấn CTRL+E để Merge Down. Vào Layer Style và gắn Gradient Overlay

52 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị bên dưới. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor:

53 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng tôi đã có gradient tiếp theo trên hình trái tim:

54 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên layer tương tự ở phần Bottom của Layers panel trên Add layer mask icon và chọn Hard Mechanical brush với màu đen

55 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sử dụngBrush tô màu này trên Mask để ẩn những phần bên ngoài của trái tim trên Edge của các letter.

56 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Đây là cách chúng ta phải trình bày những trái tim nhỏ bên trên chữ “E”

57 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới bên trên chữ “V” và ở đây, sử dụng Rectangle Tool (U) để vẽ một số đường thẳng nằm ngang. Màu sắc của các đường này là #900000

58 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Kết hợp tất cả các layer của các đường thẳng này vào trong một nhóm. Nhấn phím CTRL để chọn các layer phù hợp trong Layers panel và giữ nút chuột trái khi Drag các layer đã chọn trên Create a new groupicon từ phần cuối cùng của Layers panel. Rasterize nhóm mới này bằng cách chọn nó và nhấnCTRL+E để Merge Down. Tiếp theo, chúng ta cần bao bọc layer này. Chọn lệnh Free Transform bằng cách nhấnCtrl+T, nhấp chuột lên Switch Between Free Transform và Warp Modes button trong Options bar

59 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sử dụng Control Points để làm cho các đường thẳng này nghiêng xuống như hiển thị bên dưới.

60 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần cuối cùng của Layers panel và chọn Gradient Overlay

61 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editorvà thiết lập Color Stops như hiển thị. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor .

62 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta có gradient tiếp theo trên các đường thẳng:

63 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chọn các layer của các đường thẳng, giữ phím CTRL nhấp chuột lên layer mặt trước của chữ cái (sử dụng Pen Toolđể vẽ). Đây sẽ là một vùng chọn của layer.

64 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên phần cuối cùng của Layers panel trên Add layer mask icon để ẩn các đường nét xung quanh các chữ cái. Sử dụng phần bổ sung này trong Mask với Brush tương tự chúng ta đã sử dụng khi ẩn những quả tim bên trên chữ “O” letter. Nó sẽ giúp tẩy xóa các đường nét bên ngoài các Edge của các chữ cái.

65 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sử dụng phương pháp tương tự để trình bày các đường thẳng bên trên chữ “L” Chúng ta chỉ thay đổi Angle của Gradient trên layer của các đường thẳng. Các cách cài đặtLayer Style >
Gradient Overlay

66 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập Color Stops như hiển thị. NhấpOK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

67 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta có gradient tiếp theo trên các đường thẳng:

68 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo một layer mới và ở đây, chọn Hard Mechanical brush

69 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sử dụng Brush này để miêu tả một số điểm sặc sỡ bên dưới các layer của chữ LOVE Màu sắc của Brush này là #8C0410

70 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Đối với phần trang trí tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng vector Swirl Floral Vectortiếp theo từ Vecteezy.

71 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chèn vector này bên dưới các layer chứa chữ LOVE.

73 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Nhấp chuột lên Add a layer style icon từ phần cuối cùng của Layers panel và chọn Color Overlay

74 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

75 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Tạo 5 bản copy của layer có chứa lốc xoáy và chọn lệnh Free Transform (Ctrl+T) để thay đổi vị trí và các kích thước của các bản Copy này. Layer của các bản copy phải được đặt bên dưới, thấp hơn so với các layer của chữ LOVE.

76 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chèn Mask trên một số layer với lốc xoáy (Add layer mask). Sau đó, chọn Hard Mechanical brush với màu đen.

77 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Sử dụng Brush này tô màu để ẩn các phần của lốc xoáy đã được chỉ ra với các mũi tên.

78 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

79 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop
Chọn Custom Shape Tool (U)trong Tools bar, trong Options bar nhấp chuột lên Shape để mở Selection Menu. Tìm Heart Card ở phần Bottom của Menu, và sau đó, kích đúp lên một Shape Thumbnail để chọn nó. Nhấp chuột và Drag để vẽ một số hình trái tim nhỏ có màu sắc là #8C0410

80 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Chúng ta đã có kết quả tiếp theo:

89 [Hướng dẫn] Tạo Chữ 3D bằng Photoshop

Xem kích thước đầy đủ ở đây.

Chúc các bạn thành công

Bài viết được dịch từ adobetutorialz.com

Tạo chữ 3d trong photoshop, text 3d photoshop, tạo chữ 3d đẹp

vẽ chữ 3d

,

chu 3d theo ten

,

texture hình trái tim

Là một blogger cùi bắp nhưng lại muốn chia sẻ kiến thức, những điều hay ho mà mình biết hay bắt gặp được. Hãy cùng nhau làm giàu cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy nhấn like để khích lệ tinh thần nhé ^^

Related Articles

© 2015 BongDenSang.info. All rights reserved. Entries RSS · Comments RSS
Designed by Huskar